Główna / O nas

PCDG

O PCDG

Gildia Polskich Reżyserek i Reżyserów Obsady jest związkiem zawodowym powołanym do życia 1 czerwca 2022 roku.

Reżyser castingu jest autorem obsady filmu lub serialu. Jako twórca poprzez przedstawioną koncepcję obsady ustanawia świat przedstawiony, na który składa się aktor, a w konsekwencji bohater filmu lub serialu.
Za sprawą propozycji koncepcji obsady reżyser castingu przedstawia również pomysł na całe otoczenie osób współtworzących rzeczywistość fabularną. Zabieg doboru odpowiedniej obsady może wpłynąć na stan emocjonalny poszczególnych bohaterów, ale również emocje widza.
Reżyser castingu odpowiada za wiarygodność świata przedstawionego oraz dostarcza Reżyserowi filmu nieprzypadkową propozycję grupy aktorów, którzy są zdolni, gotowi i chętni za sprawą gry aktorskiej przystąpić do realizacji dzieła zgodnie z jego wymogami odnośnie wiarygodności. Koncepcja obsady może powstawać zgodnie z wcześniej przedstawioną przez Reżysera lub Producenta wizją filmu lub bohatera. W takim wypadku mowa o współtworzeniu. Jak również, Reżyser może uczestniczyć wraz z reżyserem castingu w próbach i castingach weryfikujących propozycje obsadowe.

Reżyser castingu nie jest odpowiedzialny za reżyserię filmu, ale jego zadaniem jest przewidzieć czyli zbadać możliwości aktorskie kandydata do zagrania danego wątku w filmie lub serialu. Koncepcji obsady danego filmu może powstać kilka, w zależności od osoby przystępującej do wyznaczonego dzieła. Autorem filmu pozostaje Reżyser. Autorem obsady reżyser castingu. Jeśli reżyser samodzielnie tworzy obsadę filmu lub serialu jest tym samym zarówno reżyserem jak i reżyserem castingu.

Jako Gildia dążymy do zbudowania jedności środowiska reżyserów castingu. Gildia to nasza płaszczyzna porozumienia, spotkań i dyskusji o nurtujących nas problemach. Jesteśmy po to żeby się wspierać, dbać o warunki, etykę i kulturę pracy, w kwestiach spornych reprezentować wspólnie wypracowane stanowisko wobec innych instytucji i organizacji. Naszym celem jest ochrona osobistych i majątkowych praw autorskich reżyserów castingu, dbanie o szeroko rozumiane interesy zawodowe zarówno zbiorowe jak i indywidualne, materialne i niematerialne. Gildia Polskich Reżyserek i Reżyserów Castingu działa w oparciu o Statut Gildii oraz obowiązujące przepisy prawa.

.

ZARZĄD

Ewa Brodzka

Prezeska

Krzysztof Łączak

Członek Zarządu

Marta Kownacka

Członkini Zarządu

Sylwia Czaplewska

Członkini Zarządu

DOŁĄCZ DO PCDG

Zapraszamy nowe osoby do przyłączenia się do PCDG.

Wymagania:

 • Osoba aplikująca powinna być aktywna zawodowo jako Reżyser/ka Castingu
 • Posiada co najmniej dwa filmy fabularne i dwa seriale fabularne w filmografii jako Reżyser/ka Castingu
 • Prześle pisemne rekomendacje od dwóch osób członkowskich
 • nie czerpie korzyści finansowych z reprezentowania aktorek/ów, których obsadza, ani nie ma udziałów w żadnej firmie, która zarządza lub reprezentuje aktorki/ów


Jeśli jesteś zainteresowana/y przystąpieniem do PCDG, prosimy o wypełnienie formularza i kontakt z nami!

NASZE CELE

 1. Reprezentowanie, ochrona oraz zabezpieczenie indywidualnych oraz zbiorowych prawi i interesów (zawodowych i socjalnych) członków Gildii
 2. Podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji i warsztatowych umiejętności zawodowych oraz rozwój artystyczny członków Gildii
 3. Podjęcie działania w kierunku zbiorowego mecenatu pracy twórczej reżyserów castingu
 4. Podejmowanie działań w zakresie zabezpieczenia praw członków Gildii w tym: dochodzenie honorariów i tantiem należnych w związku z korzystaniem z praw autorskich członków Gildii
 5. Edukacja, kształcenie oraz podnoszenie wiedzy na temat zawodu reżysera castingu
 1. Budowanie więzi oraz solidarności zawodowej w środowisku reżyserów castingu
 2. Organizowanie i wspieranie działań w zakresie ochrony zdrowia, wypoczynku, rekreacji, sportu i działalności kulturalnej członków Gildii
 3. Prowadzenie szkoleń, działalności artystycznej oraz wydawniczej
 4. Reprezentowanie stanowiska Gildii: w administracji państwowej; administracji samorządowej oraz innych organizacji społęcznych i politycznych
 5. Realizacja zadań wynikających ze stosownych przepisów ustawy o związkach zawodowych. Rozwiązywanie sporów zbiorowych według prawa pracy oraz organizacji pracy i prawa własności intelektualnej (według konwencji międzynarodowych)